Hizmetlerimiz

Markaların hizmet, ürün ve faaliyetlerine yönelik çalışmaları değerlendirip medyaya ulaşmasını sağlarken, haber değeri taşıyan, kamuoyu ve basın mensuplarının ilgisini çekebilecek unsurları öne çıkartıyoruz. Çalışmalarımızı medya yönetiminin uygun ve doğru biçimde gerçekleşmesi sonucu danışmanlığını yaptığımız markaların bilinirliği ve tanınırlığının en üst düzeyde gerçekleşeceği inancıyla yönlendiriyoruz.

Sunduğumuz hizmetler genel olarak:

 • Kurumsal İletişim
 • Marka İletişimi
 • Kriz Yönetimi ve İletişimi
 • Gündem ve Konu Yönetimi
 • Medya İlişkileri İletişimi
 • Lider İletişimi ve
 • Raporlama faaliyetlerini içerir.

Bu faaliyetlerimizin dışında özel olarak Guiness Dünya Rekorları için danışmanlık hizmeti de sunuyoruz.

Görev tanımımız şu çalışmalardan oluşuyor:

 • Yazılı ve görsel basın iletişimine yönelik etkili stratejiler oluşturulması
 • Yazılı ve görsel basınla paylaşılacak konuların belirlenmesi ve paylaşılması
 • Basın bültenleri hazırlanarak ilgili medya organlarına iletilmesi ve takibi
 • Basın bülteni konularına ilişkin basın mensuplarına doğrudan bilgi verilmesi
 • Gerektiğinde firma faaliyetlerine ilişkin örnek olaylar hazırlanarak basınla paylaşılması
 • Medya ilişkilerinin belirli periyodlar bazında dönemsel olarak planlanması (3-6-12 aylık)
 • Medya faaliyet takviminin haftalık olarak belirlenmesi
 • Basın toplantıları, tanıtım etkinlikleri ve söyleşiler düzenlenmesi
 • Özel röportajların düzenlenmesi
 • Özel röportajlarda iletilecek mesajların saptanması ve içeriğin hazırlanması
 • Basın dosyasının hazırlanması
 • Medya yansımalarının dönemsel bazda raporlanması ve ayrıntılı analizi
 • Yurtiçi ve yurtdışına basın gezileri düzenlenmesi
 • Gezilerde basın mensuplarının etkinliğe ilişkin ve genel anlamda bilgilendirilmesi
 • Basın mensuplarına özel yemekli sohbet toplantıları düzenlenmesi
 • Sohbet toplantılarına katılan basın mensuplarının bilgilendirilmesi